facebook

rekrutacje

Uwaga!

Kandydatom, którzy nie złożyli jeszcze zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej przypominamy o obowiązku dołączenia go do dokumentacji. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn.10 kwietnia 2020 r. § 1 pkt. 2 pdkt. 5-8 niedostarczenie zaświadczenia do dnia 25 września 2020 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.

Lista przyjętych do c 6

Lista przyjętych do c 4

Lista nieprzyjętych z braku miejsc

O naszej rekrutacji gruchają nawet gołębie na dachu.
Gołąb Mariusz poleca: 

 

Wymagania egzaminu wstępnego praktycznego do klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
Wymagania egzaminu wstępnego praktycznego do klasy II Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia:

-sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu

-sekcja instrumentów klawiszowych fortepian    

- sekcja instrumentów klawiszowych organy  

- sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

Zakres wiadomości z teorii muzyki dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA:  

1. W związku z obecnie obowiązującymi ograniczeniami egzamin wstępny do PSM II stopnia obejmuje jedynie egzamin praktyczny z przygotowanych  przez kandydata utworów muzycznych.

Podstawa prawna: §13 pkt 11a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

2. W związku z obecnie obowiązującymi ograniczeniami obowiązkowe zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej można dołączyć do wniosku w terminie późniejszym, kiedy będzie możliwe do uzyskania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.10 kwietnia 2020 r. § 1 pkt. 2 pkt. 5-8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole jest obowiązkowe dla wszystkich kandydatów

Podstawa prawna:Zmiana Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 06.12.2013 (Dz. U. 2014 poz. 7) obowiązująca od 18.01.2014 r. Rozdział 2a Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek. Art. 20 ust. 2. "Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej."

Wypełnione wnioski należy złożyć do 30 maja 2020 r.

  • Regulaminy rekrutacji:

PSM I stopnia
PSM II stopnia 

  • Wnioski o przyjęcie (do pobrania)

Kwestionariusz do PSM I stopnia

Kwestionariusz do PSM II stopnia

Nauka w szkole prowadzona jest na instrumentach:

  • cykl 6-letni dla dzieci 7 - 10 lat (fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, flet, klarnet, fagot, trąbka, perkusja)
  • cykl 4-letni dla dzieci 8-16 lat (flet, obój, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, kontrabas, organy, altówka,gitara)
  • II stopień dla młodzieży 10-23 lat (fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, flet, klarnet, fagot, trąbka, perkusja, kontrabas, waltornia, puzon, altówka, organy)

Godziny pracy:

Szkoła jest otwarta: Biblioteka:       
Sekretariat obsługuje interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 08:00-21:00    
Sobota: 08:00-16:00
Niedziela: 09:00-15:00

Poniedziałek - Piątek 11.00 -19.00
DANE ADRESOWE

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

ul. Grobelna 6, 95-200 Pabianice

fax/tel.: +48 42 215 55 39

e-mail: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl

e-mail: iodo@muzyczna.pabianice.pl

e-mail: asi@muzyczna.pabianice.pl

strona: www.muzyczna.pabianice.pl

NIP: 731-105-57-16, Regon: 000277150

Konto Rady Rodziców: 80102034370000140200147603

GODZINY OTWARCIA

Szkoła jest otwarta:

Poniedziałek - Piątek: 08.00-21.00

Sobota: 08.00-16.00, Niedziela: Zamknięta

Biblioteka:

Poniedziałek: 12.00-18.00

Wtorek: 08.00-14.00

Środa: 12.00-18.00

Czwartek: 12.00-19.00

Piątek: 08.00-13.00

Sekretariat obsługuje interesantów:

Poniedziałek - Piątek: 10.00-18.00

Magazyn:

Poniedziałek - Piątek: 12.00-18.00

FORMULARZ KONTAKTOWY